חומרי למידה לסמינריון בקידום הלמידה
על מנת לראות את תוכנן של הקבצים שבהם הנך מעוניין/ת לחץ/י על שם נושא

סילבוס סמינריון בקידום הלמידה לשנת תשעח
לוח זמנים לסמינריון בקידום הלמידה
שלד מחקר והוראות לביצוע מחקר
מטה קוגניציה לפי פינטריץ-עברית
טרום הצעה
מושגי למידה וקוגניציה בסיסיים
מאמר של וינמן על מטה קוגניציה-סיכום
מאמר על בקרת מטה קוגניציה
מאמר של פינטריץ
מודל מטה קוגניטיבי של פינטריץ
מודל מטה קוגניטיבי של שראו
ביבליוגרפיה נרחבת
דוגמת כתיבת פרק השיטה
דוגמת סמינריון בנושא אקלים כתה
1

1
1