מחקר יישומי למא ללא תיזה בר אילן.על מנת לראות את תוכנן של הקבצים שבהם הנך מעוניין/ת לחץ/י על שם הנושאים בחומרי הלמידה
. להדפיסם

סמסטר א

סילבוס הקורס לסמסטר א
א. יסודות המחקר
ב.שיעור משתנים ומדידה
סיכום מושגים למבחן
דוגמאות לשאלות במבחן

SPSS עיבוד נתונים בא.מצגת מבוא לשיטות מחקר יישומיות
שיעור מהי תיאוריה טובה

ב.מצגת משתנים ומדידה
מבנה דוח מחקר

חזרה על סטטיטיקה בסיסית
מצגת התפלגות משתנה
מצגת מדדי מרכז ופיזור
מצגת סטיית תקן וציון תקן
מצגת התפלגות דגימה של ממוצעים ובדיקת השערות
שיעור על בדיקת השערות
שיעור על מערכי מחקר
שיעור 1 על מתאם
שיעור 2 (השלמות) על מתאם
פלט מהימנות
פלט ניתוח גורמים
מושגים בניתוח גורמים
SPSS תקציר תוכניות
תרגיל סכום קצר
פתרון תרגיל מסכם
סמסטר ב
ניתוחים סטטיסטיים
שאלון אסטרטגיות קריאה
נתוני תרגיל
פלט מטריצת מתאמים


T מבחני

בלתי תלוי T מבחן
תלוי T מבחן


סיכומים על ניתוחי שונות

טבלת סיווג לניתוחי שונות
טבלת פלטים לניתוחי שונות
ניתוחי שונות

SPSS נתוני תרגיל ב


ניתוחי שונות

מצגת מבוא לניתוח שונות חד כיווני
ANOVA ניתוח שונות חד כיווני

ANOVA ניתוח שונות דו כיווני
POSTHOC ANOVA ניתוח שונות דו כיווני
סכום שלבי ניתוח שונות דו כיווני
דיווח על ניתוח שונות דו כיווני


אנקובה חד כיווני
split file אנקובה דו כיווני


מנובה חד כיווני
מנובה דו כיווני
split file מנובה דו כיווני


מדידות חוזרות חד כיווני
split מדידות חוזרות דו כיווני


רגרסיות

רגרסיה פשוטה ורגרסיה מרובהמבחני חזרה

דוגמת מבחן מעודכנת 2013
דוגמת מבחן 001231216
דוגמת מבחן 001231217
דוגמת מבחן 1191934
מסמך 11 - דוגמת מבחן 1 19/03/2008
מסמך 12 - דוגמת מבחן 2 19/03/2008
מסמך 13 - דוגמת מבחן משנה קודמת 14/04/2008
נספחים

סמסטר א1 SPSS חוברת
סמסטר א2 SPSS חוברת


מחקר מסוגלות מורים

( שכיחויות וממוצעים (להדפסה
spss שכיחויות וממוצעים
(מהימנות מתאם וניתוח גורמים (להדפסה
(מבחני חי בריבוע מבחני טי וניתוח שונות חד כיווני (להדפסה
מערכי מחקר
נספחים

טרום הצעה ודוגמה
הוראות לכתיבת דוח מחקר
שלד מחקר לדוגמא
מחקרים מכתב העת "דפים"
מחקר מסוגלות מורים
שאלות עבודת בית על מחקר כמותי
(שאלון מטה קוגניציה לצעירים כולל מרכיביו (להדפסה
חזרה לדף ראשון
1