מחקר יישומי למא ללא תיזה בר אילן סמסטר ב.על מנת לראות את תוכנן של הקבצים שבהם הנך מעוניין/ת לחץ/י על שם הנושאים בחומרי הלמידה
. להדפיסם

סילבוס הקורס לסמסטר ב

חזרה על סמסטר א

מבנה דוח מחקר
מצגת התפלגות דגימה של ממוצעים ובדיקת השערות
שיעור על בדיקת השערות
שיעור על מערכי מחקר
שיעור 1 על מתאם
שיעור 2 (השלמות) על מתאם

סמסטר ב

ניתוחים סטטיסטיים

שאלון אסטרטגיות קריאה
נתוני תרגיל
SPSS נתוני תרגיל ב
פלט מטריצת מתאמים
מטריצת מתאמים

T מבחני

בלתי תלוי T מבחן
תלוי T מבחן

שיעורים על ניתוחי שונות

ניתוח שונות חד כיווני

מצגת מבוא לניתוח שונות חד כיווני

ANOVA ניתוח שונות חד כיווני

ניתוח שונות דו - כיווני

ANOVA הדרכה לביצוע ניתוח שונות דו כיווני
ANOVA הדרכה לביצוע ניתוח המשך לניתוח שונות דו כיווני
מעודכן ANOVA פלט ניתוח שונות דו כיווני
דיווח על ניתוח שונות דו כיווני
נתונים לתרגיל נוסף לניתוח שונות דו כיווני


לוחות סיכום לניתוחי שונות


טבלת סיווג לניתוחי שונות
טבלת סיווג פלטים של ניתוחי שונות

ANCOVA ניתוח שונות חד כיווני
אנקובה חד כיווני


ANCOVA ניתוח שונות דו כיווני

ANCOVA הדרכה לביצוע ניתוח שונות דו כיווני
פלט אנקובה דו כיווני ראשי/A>
split file אנקובה דו כיווני
ANCOVA דיווח על ניתוח שונות דו כיווני


MANOVA ניתוח שונות חד כיווני

MANOVA הדרכה לביצוע ניתוח שונות חד כיווני
פלט מנובה חד כיווני


MANOVA ניתוח שונות דו כיווני

פלט מנובה דו כיווני

split file פלט מנובה דו כיווני


ניתוח שונות מדידות חוזרות חד כיווני

הדרכה לביצוע מדידות חוזרות חד כיווני
פלט מדידות חוזרות חד כיווני


ניתוח שונות מדידות חוזרות דו כיווני

split מדידות חוזרות דו כיווני


רגרסיות

רגרסיה פשוטה ורגרסיה מרובה

נספחים

טרום הצעה ודוגמה
הוראות לכתיבת דוח מחקר
שלד מחקר לדוגמא
מחקרים מכתב העת "דפים"
מחקר מסוגלות מורים
שאלות עבודת בית על מחקר כמותי

מבחני חזרה

דוגמת מבחן מעודכנת 2013
דוגמת מבחן 001231216
דוגמת מבחן 001231217
דוגמת מבחן 1191934
מסמך 11 - דוגמת מבחן 1 19/03/2008
מסמך 12 - דוגמת מבחן 2 19/03/2008
מסמך 13 - דוגמת מבחן משנה קודמת 14/04/2008
נספחים

סמסטר א1 SPSS חוברת
סמסטר א2 SPSS חוברת


מחקר מסוגלות מורים

( שכיחויות וממוצעים (להדפסה
spss שכיחויות וממוצעים
(מהימנות מתאם וניתוח גורמים (להדפסה
(מבחני חי בריבוע מבחני טי וניתוח שונות חד כיווני (להדפסה
מערכי מחקר

(שאלון מטה קוגניציה לצעירים כולל מרכיביו (להדפסה
חזרה לדף ראשון
1