חומרי למידה לקורס מודלים בייעוץ לקריירהעל מנת לראות את תוכנן של הקבצים שבהם הנך מעוניין/ת לחץ/י על שם נושא

סילבוס סמינריון תכנון קריירה
סילבוס קריירה
מצגת מבוא לקריירה
משפחה וקריירה - ריץ
מחסומי קריירה ומסוגלות עצמית

טרום הצעה
שלד מחקר והוראות לביצוע מחקר
דוגמת מבחן בית
מאמר חמשת התיאוריות
מאמר הסחלב של איתמר גתי
רקע כללי על קריירה
סקירת התפתחות קריירה
מחסומי קריירה ומסוגלות עצמית

אתגר ההתבגרות1
אתגר ההתבגרות2
Cultural Differences in Career Decision-Making Styles and Self-Efficacy מאמר 1 - קריירה וקבלת החלטות
Self-Efficacy Theory as a Basis for Career Assessment מאמר 2 - סיכום בנושא קריירה ומסוגלות עצמית
Career Self-Efficacy: Exemplary Recent Research and Emerging Directions מאמר 3 - קריירה ומסוגלות עצמית
Children’s career development: A research review from a learning perspective מאמר 4 - התפתחות קריירה אצל ילדים
Intrnal and External Barrriers, Cognitive Style, and Carrer Development variables of Focus and Indecision מאמר 5 - מחסומי קריירה
Development and Validation of a Scale of Perceived Social Self-Efficacy מאמר 6 - פעילות קריירה בסיסית - הולנד
Relationships Among Measures of Perceived Self-Efficacy With Respect to Basic Domains of Vocational Activity מאמר 7 -פיתוח שאלון מסוגלות עצמית חברתית

משרד העבודה האמריקאי

1
1