חומרי למידה בנושא - כלים ותהליכים בייעוץ בית ספרי מערכתיעל מנת לראות את תוכנן של הקבצים שבהם הנך מעוניין/ת לחץ/י על שם נושא

תואר ראשון ושניסילבוס תואר שני
רקע היסטורי ופסיכולוגי להכנסת שינויים
היועץ החינוכי המערכתי והיועץ הארגוני
ארבעה תחומי עבודת היועץ
מצגת מערכות ארגוניות
מצגת מבנים ארגוניים
סיכום ארגונים סמואל
אקלים בית ספר ואקלים כתה - פרידמן
אקלים ותרבות בית ספריים - אופלקטה
מצגת תיאוריות של שינוי
שינוי על פי אינה פוקס חלק א
שינוי על פי אינה פוקס חלק ב
שינוי על פי אופלקטה חלק א
שינוי על פי אופלקטה חלק ב
מיקוד חומר למבחן 2014עקרונות למחקר פעולה
מצגת על מנהיגות
מצגת תרבות ואקלים ארגונישאלון אקלים כתה 36 פריטים של מוס וטריקט
סילבוס ל בא תשס"ט
אבחון בית ספרי לפי קריטריונים
ארבעה עשר תחומי ייעול בית ספריים
הגדרת מושג המערכת באירגון
החומר למבחן בא
איך להתכונן למבחן
משימות הקורס - תשעא
דוגמת עבודה למשימות הקורס חלק א
דוגמת עבודה למשימות הקורס חלק ב
דוגמת עבודה למשימות הקורס חלק ג
אקלים בית ספר ואקלים כתה - פרידמן
ארבעה עשר תחומי ייעול בית ספריים
ארבעה עשר תחומי ייעול בית ספריים בפירוט
מצגת תחומי עבודת היועץ
מצגת שינוי בית ספרי
תוכנית פעילות בית ספרית על פי משרד החינוך
סטנדרטים לניהול
ביבליוגרפיה מורחבת לתחומי ייעוץ שונים
חזרה לדף ראשון
1

1