חומרי למידה לקורס תורת המבחנים והשאלוןעל מנת לראות את תוכנן של הקבצים שבהם הנך מעוניין/ת לחץ/י על שם נושא

סילבוס מבוא לפסיכולגיה של החינוך - תשע
סיכום תוכן כללי של הקורס
סיכום מפורט של חומר הקורס
1

1