חומרי למידה לקורס תורת המבחנים והשאלוןעל מנת לראות את תוכנן של הקבצים שבהם הנך מעוניין/ת לחץ/י על שם נושא

סילבוס לתורת המבחנים והשאלון- תשעד
רקע הסטורי למבחנים
סוגי מבחנים
סוגי נורמות
תקיפויות
מהימנויות
בניית שאלונים
חלופות בהערכת הישגים פרקים ראשונים
חלופות בהערכת הישגים פרק 4א
חלופות בהערכת הישגים פרק 4ב
חלופות בהערכת הישגים פרקים אחרונים
החומר למבחן תשעד


תרגיל חובה

עד כאןמסמך 2 - תרגיל חובה לקורס
מסמך 2 - תרגיל חובה לקורס לשנת תשעא
מסמך 3 - סוגי מבחנים
מסמך 4 - דוגמת שאלון מוטיבציה של פינטריץ
מסמך 5 - החומר למבחן
1 2 6 מסמך 6 - סכום פרקים
מסמך 7 - דוגמת דוח פסיכלוגי
מסמך 8 - דוגמת עבודה על שאלון ומבחן
מסמך 9 - שאלון מוטיבציה מיגדלי ומבחן ידע - תרגיל
מסמך 10 - מאמר מיגדלי
SPSS תרגיל
1
1